Ronda API

Ronda API znamená službu umožňující klientovi, v souladu s evropskou směrnicí PSD2, využití vybraných služeb třetích stran na základě autorizovaného pokynu klienta prostřednictvím automatizovaného online rozhraní, které zpřístupňuje datový kanál pro propojení systému společnosti Ronda s aplikacemi provozovanými třetí stranou.

Detaily k této službě, outsourcované u našeho partnera, naleznete ZDE.