Pohledávkový úvěr

Financování nákupu balíků malých nezajištěných pohledávek (bankovních, nebankovních, z titulu vyměřených pokud). Financování nákupu jednotlivých zajištěných bankovních pohledávek. Možnost nákupů balíků pohledávek v rámci celé Evropské unie. Nutné prokázání odborné způsobilosti žadatele o úvěr pro podnikání v daném oboru.

financování nákupů balíků zajištěných i nezajištěných pohledávek

zdroje pro financování úvěrové činnosti

nákupy bankovních pohledávek zajištěných nemovitostmi

Parametry: 

pro obchodníky
s pohledávkami

výše úvěru:
od 10 000 000 Kč
do 100 000 000 Kč

maximálně
do 50 %
tržní hodnoty
pohledávky

splatnost:
12 měsíců – 5 let

Zajištění

Zástavní právo k portfoliu pohledávek.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Seznam podkladů pro předběžné posouzení úvěru

Podnikatelský záměr: 
  • vyplněná žádost o úvěr
  • podnikatelský záměr s projekcí výnosů a nákladů a zdrojů splácení úvěru
  • výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku
  • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u OSVČ
  • daňové přiznání a účetní závěrku za poslední dvě účetní období
Zajištění: 
  • datové matice dle požadovaného formátu
  • vzorová úvěrová dokumentace portfolia pohledávek