Informace k převodu účtů ze společnosti RONDA FINANCE a.s. do společnosti PAYMONT UAB

 

Úvod

Společnost RONDA FINANCE a.s. je od roku 2019 součástí skupiny RONDA HOLDING a poskytuje platební služby klientům společnosti RONDA INVEST a.s. Aby měli klienti společnosti RONDA INVEST a.s. možnost v budoucnu nejen investovat, ale také využívat rozšířenou nabídku platebních služeb, budou převedeny klientské účty vedené společností RONDA FINANCE a.s. na společnost PAYMONT UAB, která je rovněž členem skupiny RONDA HOLDING.

K právní účinnosti tohoto převodu dojde na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu RONDA FINANCE a.s. společnosti PAYMONT UAB.

Společnost PAYMONT UAB je instituce elektronických peněz (Electronic Money Institution) se sídlem v Litvě a podléhá dohledu Litevské centrální banky (Bank of Lithuania). Více informací o společnosti PAYMONT UAB (dále jen Paymont) najdete zde: https://www.paymont.eu/cs/

A proč právě Litva? Litva se v roce 2004 připojila k Evropské unii. Od té doby přitahuje velké množství technologických institucí, stejně tak i úspěšně se rozvíjející startupy. Mezi nimi se objevila velká část těch z oblasti finančních technologií, neboli FinTech.

V Litvě podnikají významné společnosti jako Western Union, Nasdaq, IBM, AIG po boku technologických gigantů jako je Google. Obdobně i finanční firmy ze Singapuru, Hong Kongu, Izraele, Velké Británie a dalších zemí si založily v Litvě své pobočky. Litva je domovem stovek startupů, které poskytují jejím obyvatelům tisíce pracovních míst. FinTechy sídlící v Litvě využívají tamní příznivé podmínky, k nimž patří místní talenti, nízké mzdy a také veřejné pobídky. Důležitým faktorem úspěchu FinTechu v Litvě jsou také strategická a vstřícná rozhodnutí učiněná Litevskou centrální bankou.


Co se mění

Po převodu vašeho účtu a vašich prostředků do společnosti PAYMONT zůstávají vaše smlouvy dříve uzavřené se společností RONDA FINANCE i nadále platné. Není tedy potřeba podepisovat novou smluvní dokumentaci. Pouze okamžikem převodu pro vás začnou platit Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAYMONT a nový Sazebník. Nemusíte se však obávat, ceny zůstávají stejné jako jste byli zvyklí v RONDA FINANCE, většina služeb je tedy zdarma. Rovněž vaše investice u společnosti RONDA INVEST budou nadále probíhat tak, jak jste zvyklí.

Pro vstup do internetového bankovnictví společnosti PAYMONT použijete stejné přihlašovací údaje, tedy klientské číslo a PIN, jaké jste využívali pro přihlášení do internetového bankovnictví RONDA FINANCE. Bude však potřeba, abyste si po prvním přihlášení změnili svůj PIN na plnohodnotné heslo.

Po převodu vašeho účtu a vašich prostředků budete mít samozřejmě na Vašem účtu převeden zůstatek peněžních prostředků, které jste měli na účtu u RONDA FINANCE před provedením převodu.


Jak si zaslat prostředky na účet / z účtu u Paymontu a jak si směnit peníze

Uživatelskou příručku popisující, jak si zaslat prostředky na Váš účet nebo z Vašeho účtu u Paymontu a také jak si směnit peníze v IB Paymont naleznete na tomto odkaze: Uživatelská příručka.

 


Informační dokumenty společnosti Paymont UAB

 


Časté dotazy

 

 • Zůstanou platné moje stávající smlouvy u RONDA FINANCE?

Po převodu do PAYMONT UAB zůstávají vaše smlouvy uzavřené s RONDA FINANCE nadále platné. Není tedy třeba podepisovat novou smluvní dokumentaci. Od 1.10.2022 budou nicméně v platnosti nové Všeobecné obchodní podmínky a nový Sazebník. Nemusíte však mít obavy, většina služeb je i nadále zdrama, jak jste byli zvyklí.

 

 • Kdy k převodu dojde?

K převodu vašeho účtu a vašich prostředků k PAYMONT UAB bude docházet postupně od začátku října letošního roku.

 

 • Musím k Paymont UAB přejít?

V případě, že s převodem vašeho účtu a vašich prostředků k PAYMONT UAB nesouhlasíte, máte možnost do 30.9.2022 vyslovit nesouhlas s novým zněním VOP a vypovědět tak rámcovou smlouvu uzavřenou se společností RONDA FINANCE a.s. Není však k tomu žádný důvod, vše bude i nadále fungovat, jak jste byli zvyklí až dosud.

 

 • Jak a kdy se poprvé přihlásit do internetového bankovnictví Paymont?

O možnosti se poprvé přihlásit do internetového bankovnictví PAYMONT budete informováni prostřednictvím zprávy v internetovém bankovnictví a e-mailem.

 

 • Jak mohu zkontrolovat, zda jsem už převeden pod PAYMONT UAB?

Pokud jste obdrželi zprávu v internetovém bankovnictví nebo nebo e-mail, že váš účet byl převeden, pak jste již klientem společnosti PAYMONT UAB. V internetovém bankovnictví to poznáte tak, že v levém horním rohu vidíte logo společnosti PAYMONT UAB:
 

 

 • Proč se můj účet převádí z RONDA FINANCE do Paymont?

Důvodů k převodu je hned několik. Především převod přinese zvýšení komfortu pro vás jako klienty a rozšíření poskytovaných služeb například o možnost směny měn. Dalším důvodem je rozšiřování působnosti společnosti RONDA INVEST na další evropské trhy, kdy společnost PAYMONT bude díky jednotnému evropskému pasu moci obsluhovat klienty v rámci celé Evropské unie. Rostoucí počty zahraničních klientů investujících především v EUR bude možné obsloužit efektivněji díky připravovanému napojení společnosti Paymont na zúčtovací systém Litevské centrální banky Centrolink. V neposlední řadě jsou důvodem k převodu vašich účtů také rostoucí objemy a počty transakcí, protože stávající nastavení, kdy platební služby zajišťuje společnost RONDA FINANCE jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, nám umožňuje provádět transakce pouze do určitého objemu.  

 

 • Představuje přechod k PAYMONT UAB vytvoření nového platebního účtu?

Ano, bude vám vytvořen zcela nový účet ve formátu IBAN (International Bank Account Number). Ve struktuře IBAN se však změní pouze kód banky (z 2060 na 39815), kód země a kontrolní číslice, zbývající část vašeho IBAN zahrnující samotné číslo účtu (níže na obrázku označená modře) zůstane beze změny.

 

 

Ale aby byla tato změna pro vás co nejjednodušší, nadále vám umožníme posílat si prostředky v rámci tuzemského platebního styku v českých korunách tak, jak jste byli doteď zvyklí, tj. jako tuzemskou platbu na vaše číslo účtu s kódem banky 2060.

 

 • Budu se moci ještě po převodu přihlásit do internetového bankovnictví RONDA FINANCE?

Ne, po převodu vašeho účtu pod PAYMONT bude možné se přihlásit pouze již do internetového bankovnictví PAYMONTu.

 

 • Jaký je sazebník společnosti PAYMONT UAB?

Sazebník je k dispozici zde: všechny poplatky zůstávají stejné jako jste byli zvyklí v RONDA FINANCE, většina služeb je tedy zdarma.

 

 • Změní se nějak můj účet, když přejdu k Paymont UAB?

Funkčnost vašeho účtu zůstává stejná – prostředky na účtu můžete využívat k aktivaci vašich investic u RONDA INVEST, stejně tak jako pro převody do jiné finanční instituce.

 

 • Když přejdu k Paymont UAB, budu mít k dispozici službu směny měn?

Ano, v internetovém bankovnictví Paymontu (jakmile budete mít do něj přístup) najdete možnost směny měn v sekci SMĚNA.
 

 

Vaše investice u společnosti RONDA INVEST běží i nadále bez jakékoliv změny.

 

Litevská centrální banka (BOL) je centrální banka v Litvě a je odpovědná za regulaci firem poskytujících finanční služby, které působí na základě litevské licence. Litevská centrální banka je členem Evropského systému centrálních bank a má stejné vysoké regulační standardy jako jakákoli jiná centrální banka nebo regulátor finančních služeb v Evropě.

 

 • Proč právě Litva?

Litva se v roce 2004 připojila k Evropské unii. Od té doby přitahuje velké množství technologických institucí, stejně tak i úspěšně se rozvíjející startupy. Mezi nimi se objevila velká část těch z oblasti finančních technologií, neboli FinTech.

V Litvě podnikají významné společnosti jako Western Union, Nasdaq, IBM, AIG po boku technologických gigantů jako je Google. Obdobně i finanční firmy ze Singapuru, Hong Kongu, Izraele, Velké Británie a dalších zemí si založily v Litvě své pobočky. Litva je domovem stovek startupů, které poskytují jejím obyvatelům tisíce pracovních míst. FinTechy sídlící v Litvě využívají tamní příznivé podmínky, k nimž patří místní talenti, nízké mzdy a také veřejné pobídky. Důležitým faktorem úspěchu FinTechu v Litvě jsou také strategická a vstřícná rozhodnutí učiněná Litevskou centrální bankou.

 

 • Co je instituce elektronických peněz (EMI - Electronic Money Institution)?

Abychom správně pochopili, co je to EMI, musíme si nejprve odpovědět na otázku, co to jsou vlastně elektronické peníze. Elektronické peníze jsou digitální alternativou hotovosti. Elektronické peníze umožňují svému držiteli provádět bezhotovostní platby prostřednictvím peněz uložených v telefonu, na předplacené kartě nebo na online účtu. V důsledku toho je EMI typem finanční instituce, která je oprávněna vydávat a spravovat elektronické peníze jménem svých uživatelů.

EMI zpřístupňují a zefektivňují finanční služby pro širokou škálu komerčních i soukromých zákazníků. EMI také poskytují služby, které jsou podobné službám bank. Mohou nabízet bankovní účty, a protože jsou licencovanými peněžními ústavy, řídí se platnými právními předpisy, které stanovují požadavky na minimální počáteční kapitál.

Evropská unie a Evropská centrální banka zaznamenávají nárůst počtu EMI s tím, jak se tyto finanční instituce stávají běžnějšími. Žádost o licenci EMI zahrnuje přísný proces podávání a vyhodnocování žádostí. Lze očekávat, že instituce elektronických peněz se budou v budoucnu rychle rozšiřovat, protože podniky i jednotlivci vyhledávají stále rychlejší platební služby.

 


Kontakty

Pro otázky související s převodem jsme zřídili speciální telefonní linku: 296 187 878, která je v provozu v pracovní dny od 9 do 16 hodin.

Využít můžete také e-mail support@paymont.eu