Kdo jsme

RONDA FINANCE a.s. je poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku.
RONDA FINANCE a.s. je ryze česká společnost, která je členem skupiny Alphaduct, a.s.

Společnost poskytuje platební služby pro klienty skupiny RONDA.

RONDA FINANCE a.s.
se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6
IČ: 06286721
DIČ: CZ206286721
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 22707

RONDA FINANCE a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČ 06286721 je řádně registrovaným subjektem finančního trhu. Potřebné informace lze ověřit na stánkách ČNB v seznamu regulovaných subjektů.

Dohled nad dodržováním povinností v platebních službách vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Klient má rovněž právo obrátit se na Finančního arbitra ČR se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, jako na příslušný orgán mimosoudního řešení sporů.